Goede werkveiligheid met persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn PBM’s?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn apparatuur en kleding die worden gedragen om werknemers te beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek. PBM’s omvatten een breed scala aan producten zoals bijvoorbeeld helmen, handschoenen, oogbescherming, gehoorbescherming en reflecterende kleding. Het doel van PBM’s is om gevaren die kunnen leiden tot verwondingen of ziektes te minimaliseren. In de logistieke sector, waar werknemers vaak te maken hebben met zware machines, chemische stoffen, en andere potentiële gevaren, zijn PBM’s van cruciaal belang om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Redenen om PBM’s te gebruiken

Het gebruik van PBM’s in de logistieke sector is essentieel om verschillende redenen. Ten eerste helpen PBM’s bij het voorkomen van ongevallen en verwondingen, zoals snijwonden, kneuzingen, en brandwonden, die kunnen optreden tijdens het hanteren van goederen en materialen. Ten tweede beschermen PBM’s werknemers tegen schadelijke stoffen en omgevingsfactoren, zoals stof, chemicaliën, en lawaai, die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Bovendien dragen PBM’s bij aan het verhogen van de productiviteit door het verminderen van ziekteverzuim. Door te investeren in PBM’s, laten bedrijven zien dat ze de gezondheid en veiligheid van hun werknemers serieus nemen, wat kan bijdragen aan een positieve werkcultuur en het behoud van personeel.

Verplichtingen

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen, inclusief het verstrekken en afdwingen van het gebruik van PBM’s. Volgens de Arbowet moeten werkgevers risico-inventarisaties uitvoeren om de gevaren op de werkplek te identificeren en passende PBM’s beschikbaar stellen om deze risico’s te minimaliseren. Daarnaast moeten werkgevers zorgen voor adequate training zodat werknemers weten hoe ze de PBM’s correct moeten gebruiken. Werknemers zijn op hun beurt verplicht om de verstrekte PBM’s te dragen en te onderhouden volgens de instructies van hun werkgever. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot ernstige gevolgen, waaronder boetes, juridische acties, en verhoogd risico op ongevallen.

Soorten persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn verschillende soorten PBM’s die specifiek zijn ontworpen om te beschermen tegen verschillende soorten gevaren.

Helmen beschermen tegen hoofdletsels door vallende objecten.
Veiligheidsbrillen bieden oogbescherming tegen stof, chemicaliën, en vliegende deeltjes.
Gehoorbescherming, zoals oordoppen en oorbeschermers, is essentieel in lawaaierige omgevingen.
Ademhalingsbescherming zoals maskers helpt bij het voorkomen van inademing van schadelijke stoffen.
Veiligheidsschoenen beschermen de voeten tegen zware en scherpe voorwerpen, terwijl handschoenen handen beschermen tegen snijwonden en chemicaliën. Reflecterende kleding zorgt ervoor dat werknemers goed zichtbaar zijn in donkere of drukke omgevingen, wat bijzonder belangrijk is in de logistieke sector waar veel gewerkt wordt met zware voertuigen en machines.

Het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is van vitaal belang voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in de logistieke sector. Het naleven van wettelijke verplichtingen en het bevorderen van een veiligheidscultuur zijn cruciaal om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de juiste PBM’s verzorgen, werknemers trainen in het gebruik ervan, en regelmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Werknemers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen door de PBM’s te dragen en te onderhouden zoals aangegeven. Samen kunnen werkgevers en werknemers bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit en een positieve werkcultuur.

Meer weten?

Lees meer artikelen van Aldivèr of kom te weten wat wij kunnen betekenen voor jou!

Blogs  Meer over Aldivèr